Søk om å delta

Instruktørkurs 23. og 24. august

Helse Sør-Øst RHF arrangerer nytt instruktørkurs i samvalg 23. og 24. august 2023 i Oslo.

Instruktørkurset tilbys for at flere kan bli i stand til å undervise i samvalg på sine respektive HF/sykehus eller i høgskole og universitet.

Målgruppe


Målgruppen for kurset er ledere, leger, utdanningsansvarlige, instruktører for «fire gode vaner kurs» og annet helsepersonell som ønsker å undervise i samvalg i sine avdelinger/helseforetak.

Som deltaker på instruktørkurs vil du få   

  •  Introduksjon til begrepet samvalg  
  •  Gjennomgang av grunnmodulen (undervisningspakken)  
  •  Trening i å vurdere graden av samvalg   
  •  Tilgang til læringsressurser i Klar for samvalg 
  •  Øvelse i sammensetning av eget undervisningsopplegg  

Deltagerne fra kurset vil bli en del av et fagnettverk som koordineres fra Helse Sør-Øst RHF.

Bli med?

Søknadsskjema til instruktørkurs i samvalg​

 

Personer på kurs jobber på PC og lytter med headset
Bildene er fra det første instruktørkurset i 2023.  Helsepersonell fra foretak i hele Helse Sør-Øst samt deltakere fra akademia deltok. 
På kurset blir det god tid til dialog, oppgaveløsning og refleksjoner sammen med andre.
Søknadsskjema til instruktørkurs i samvalg​

Hvis du trener, kan du bli god

31 mars 2023

Her kan du lese nyhetssak vi har levert til Helse Sør-Øst sin nettside. Samvalg kommer ikke av seg selv, det må trenes. Brukerrepresentant David har gjort seg noen gode tanker etter å ha deltatt på instruktørkurs i samvalg.