Samvalgskaféen

Åpen samvalgskafé
på Teams for foretakenes kontaktperson annenhver torsdag klokken 13.00-13.30.

Klikk her, så slipper vi deg inn i kaféen

Åpen første gang 30. mars 2023, deretter 13. april og 27. april osv.

Vi legger opp til utveksling av erfaringer, tips og gode råd, med mulighet for innspill og spørsmål. Møteplassen er et tilbud, og vi vil sammen vurdere nytteverdien og eventuell videreføring etter noen uker.


Bilde av PC der skjermen viser Teams-møte , mange ansikter.

Helse Sør-Øst RHF er opptatt av å understøtte foretakene best mulig i arbeidet med samvalg. Som ett av flere tiltak har vi nå åpnet samvalgscaféen.

Del gjerne denne informasjonen til relevante personer som er gitt en rolle i arbeid med innføring av samvalg.

Hvis du trener, kan du bli god

31 mars 2023

Her kan du lese nyhetssak vi har levert til Helse Sør-Øst sin nettside. Samvalg kommer ikke av seg selv, det må trenes. Brukerrepresentant David har gjort seg noen gode tanker etter å ha deltatt på instruktørkurs i samvalg.