Vi jobber med samvalg i Helse Sør-øst

Om oss

Enhet for Samhandling og Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst RHF og
Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst, RK PPO,
samarbeider om implementering og utvikling av samvalg i regionen.

Simone Kienlin portrettfoto
Simone Kienlin
Sykepleier og Spesialrådgiver for samvalg, PhD student (UiT/Universitetssykehuset i Nord Norge)
simone.kienlin@helse-sorost.no 

Anja Fog Heen portrettfoto
Anja Fog Heen
 
Overlege ved Medisinsk Klinikk Lovisenberg Diakonale Sykehus, spesialrådgiver i Helse Sør-Øst og forsker på samvalg gjennom i stiftelsen MAGIC

Tore Neset portrettfoto
Tore Neset

Leder RK PPO

Ellida Grøsle Henriksen, portrettfoto
Ellida Grøsle Henriksen
Rådgiver, RK PPO

Anette Strømsbo Gjørv, portrettfoto
Anette Strømsbo Gjørv
Webredaktør, rådgiver teknologistøttet læring, RK PPO

Eline Heggernes Alvestad, portrettfoto
Eline Heggernes Alvestad
Konsulent, RK PPO

Det er etablert et læringsnettverk for samvalg. Det består av fagfolk som har deltatt på instruktørkurs (Train-the-Trainer) i regi av Helse Sør-Øst RHF.

Disse bidrar med kvalitetsforbedring og implementering av modulene for opplæring. Det arrangeres erfaringssamlinger der blant annet erfaringer med tiltak for kompetanseheving i samvalg deles og nye ideer fremmes og videreutvikles. Gjennom instruktørkurs får stadig flere kompetansen til å gi opplæring i samvalg i eget foretak.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller innspill knyttet til implementering av "Klar for samvalg" simone.kienlin@helse-sorost.no