Økt helsekompetanse om samvalg

Tiltak for pasienten

Pasienten trenger kunnskap for å kunne ta informerte valg.

Samvalgsverktøy

Samvalgsverktøy være til hjelp for pasient og behandler i beslutningsprosessen.

Verktøyene gir relevant og pålitelig informasjon om alle valgalternativene, fordeler, ulemper og nytteeffekt ved disse. Verktøyene gjøre fortløpende tilgjengelige på  helsenorge.no

Podkast

Animasjonsfilmen gir en kort innføring i hva samvalg er. Filmen varer i to minutter og er utviklet av Center for Fælles Beslutningstagning ved sykehuset Lillebælt og oversatt av de fire regionale helseforetakene. 

Filmen viser tre spørsmål som du kan spørre din behandler (27).

1) Hvilke alternativer har jeg

2) Hva er de mulige fordelene og ulempene?

3) Hvor sannsynlig er det at disse fordelene og ulempene vil gjelde for meg?

Filmen utviklet av Universitetssykehuset i Nord-Norge.