Tiltak for å støtte samvalgsprosesser

Beslutningsveileder

Samvalgsverktøy er utviklet for én bestemt problemstilling. Denne generiske beslutningsguiden kan benyttes i alle beslutninger av helsemessig eller sosial karakter hvor det finnes flere alternativer. 

Den inneholder dermed ikke informasjon om ulike behandlingsalternativer og skal benyttes sammen med informasjonsmateriell / helsepersonell som beskrive ulike alternativer. Det bruges i dialogen mellom pasient/pårørende og helsepersonell som sammen skriver ned:

  • Hvilken beslutning står de ovenfor 
  • Hvilke behandlingsalternativer er aktuelle
  • Hvilke fordeler, ulemper eller risiko innebærer alternativene

Helsepersonell støtter deretter pasienten med å veie fordeler og ulemper opp mot hverandre. Dette markeres med stjerner. På denne måten hjelpes pasienten med å få et visuelt overblikk.

Last ned beslutningsveilederen!