God mottakelse i Sykehuset Telemark

Grunnkurset om samvalg har fått god mottakelse blant kursdeltakere i Sykehuset Telemark som nå har gjennomført sine første klasseromskurs om samvalg.

Fra instruktøropplæring i Helse Sør-Øst til å gjennomføre egne kurs i eget foretak har Sykehuset Telemark kommet godt i gang.

Les mer på foretakets egen nettside:

Sykehuset setter fokus på samvalg - Sykehuset Telemark 

Hvis du trener, kan du bli god

31 mars 2023

Her kan du lese nyhetssak vi har levert til Helse Sør-Øst sin nettside. Samvalg kommer ikke av seg selv, det må trenes. Brukerrepresentant David har gjort seg noen gode tanker etter å ha deltatt på instruktørkurs i samvalg.