Ressurser til bruk ved innføring av samvalg

Felles kompetansekrav for samvalg

11 mai 2023

Gi dine ansatte lett tilgang til kompetanse om samvalg, og ledere en oversikt over hvem som har gjennomført kompetansehevende tiltak om samvalg.