Regional strategi for samvalg

Støttesystemer

Vedtatt 9. mars 2023

Indikatorer lagt på et realistisk nivå skal følge utviklingen og måle effekten.

klikk på bildet for å se de to lysbildene fra strategien som omhandler støttesystemer

Klikk på bildet for å få opp pdf fra strategien

 

Beslutningsveileder

29 oktober 2023

Trenger du støtte i samvalgsprosessen uansett type behandling, kan denne veilederen være til hjelp.

Kompetansekrav

14 august 2023

Vi kan måle opplæring i samvalg i Kompetanseportalen.

Samvalgsverktøy

14 august 2023

Samvalgsverktøy skal være til hjelp for pasient og behandler i beslutningsprosessen.