TiltakBeslutningsveileder

29 oktober 2023

Trenger du støtte i samvalgsprosessen uansett type behandling, kan denne veilederen være til hjelp.

Kompetansekrav

14 august 2023

Vi kan måle opplæring i samvalg i Kompetanseportalen.

Samvalgsverktøy

14 august 2023

Samvalgsverktøy skal være til hjelp for pasient og behandler i beslutningsprosessen.