Kompetansekrav

Vi kan måle opplæring i samvalg i Kompetanseportalen.

se hva som gjelder for felles kompetansekrav i samvalg

Samvalgsverktøy

14 august 2023

Samvalgsverktøy skal være til hjelp for pasient og behandler i beslutningsprosessen.