Bruk disse i eget helseforetak

Felles kompetansekrav for samvalg

I Helse Sør-Øst benyttes Kompetanseportalen til dokumentasjon av medarbeideres kompetanse, opplæring og kompetanseutvikling.

Det er nå opprettet felles kompetansekrav for samvalg.

Alle helseforetak har en koordinator for Kompetanseportalen som kan hjelpe deg å knytte kompetansekrav til medarbeideres kompetanseplaner.

Slik finner du kravene

Kategorien er «HSØ  Samvalg», og du kan finne de regionale e-læringskursene tilknyttet samvalg ved å søke på ordet samvalg.

Alle regionale e-læringskurs, ligger i kategorien HSØ regionale e-læringskurs.

  • Kravene kan hentes inn i foretakenes kompetanseplaner
  • Kompetanseplaner tildeles aktuelle medarbeidere​
  • Kravene som tilhører nivå 1 kompetanse kan legges inn i en nyansattplan eller basisplan​
  • Kravene som tilhører nivå 2 og 3 kompetanse kan legges inn i kompetanseplaner som er utarbeidet for ledere, ressurspersoner og rådgivere med et spesielt ansvar innenfor pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.

Les om Kompetanseportalen  på Helse Sør-Øst sine nettsider