Kommer snart...

Du som har gått på instruktørkurs  (Train-the-trainer) i Klar for samvalg vil etterhvert få tilgang til  presentasjoner og læringsressurser for å skreddersy din opplæring.