Regional strategi for samvalg

Mobilisere pasienten

Vedtatt 9. mars 2023

Tiltak for å mobilisere pasientene til å delta i samvalg er konkrete og klare.
klikk på bildet for å laste ned pdf.

Ressurser du kan bruke for å mobilisere pasienter og pårørende, ser du lenger ned på siden 

Bilde av lysbilde fra strategien for å mobilisere pasienten til å delta i samvalg

Tiltak

Ulike former for promotering og motivering skal bidra til at pasienter både ønsker og opplever å være i stand til å delta i beslutninger om egen helse.

Brosjyrer om samvalg

22 mai 2023

Det finnes brosjyrer der pasienten kan lære mer om hva samvalg er og hvordan de kan delta i beslutninger om egen helse.

Hva er samvalg?

23 mars 2023

Animasjonsfilmen gir pasienter og pårørende en kort innføring i hva samvalg er.

Tips til samvalg

23 mars 2023

Denne animasjonsfilmen har tittelen "Tips til samvalg" og forklarer hvordan samvalg kan gjøres i praksis.

Lytt til podkastepisode om samvalg

23 mars 2023

Hør hva Kim Fangen oppdaget samvalg, og hva som skjedde da han fikk være med å bestemme hvilken behandling som var best for ham.

Samvalgsverktøy

06 mars 2023

Samvalgsverktøy skal være til hjelp for pasient og behandler i beslutningsprosessen.

Visittkort, Roll-up

  • Roll-up (fil som kan sendes til trykkeri)
  • Visittkort (fil som kan sendes til trykkeri)

Fokusområdet fra strategien som omhandler tiltak for å mobilisere pasientene til å delta i samvalg er konkrete og klare

Se bildet som viser ett av to lysbilder fra strategiens powerpoint, klikk for å laste ned begge lysbilder som du kan bruke.

Konkrete ressurser du kan bruke for å mobilisere pasienter og pårørende, ser du lenger ned på siden 

Bilde av lysbilde fra strategien for å mobilisere pasienten til å delta i samvalg