Samvalgsverktøy

Noen ganger kan et samvalgsverktøy være til hjelp i valgprosessen. Samvalgsverktøy er hjelpemidler som skal støtte pasienten ved valg knyttet til spesifikke behandlingsalternativer.  

Verktøyene formidler informasjon, men skal også gi pasienten gode grunner og motivasjon for å delta i egne valg. Noen samvalgsverktøy kan brukes av pasienter før en konsultasjon, mens andre er egnet for bruk i selve konsultasjonen sammen med helsepersonell. Verktøyene gir relevant og pålitelig informasjon om pasientenes helseproblem og alle valgmulighetene som finnes.  

Verktøyene som fortløpende gjøres tilgjengelige finner du på helsenorge.no. Disse er utarbeidet i tråd med nasjonale kvalitetskrav til samvalgsverktøy som skal publiseres på helsenorge.no

basert på en internasjonalt anerkjent standard (International Patient Decision Aid Standards, IPDAS)

Oversikt over internasjonale samvalgsverktøy. 

Konsultasjon med bruk av samvalgsverktøy

Beslutningsveileder

29 oktober 2023

Trenger du støtte i samvalgsprosessen uansett type behandling, kan denne veilederen være til hjelp.

Kompetansekrav

14 august 2023

Vi kan måle opplæring i samvalg i Kompetanseportalen.