Praktisk arbeidsverktøy med tips til tiltak for innføring av samvalg

Her har vi laget et excelark hvor du ser alle kunnskapsbaserte anbefalinger, forslag og eksempler på tiltak for å innføre samvalg i spesialisthelsetjenesten.

Last ned excel-fila og ta den i bruk!

Felles kompetansekrav for samvalg

11 mai 2023

Gi dine ansatte lett tilgang til kompetanse om samvalg, og ledere en oversikt over hvem som har gjennomført kompetansehevende tiltak om samvalg.