Tekst som begrunner samvalg

Bruk gjerne denne teksten når du snakker og skriver om samvalg

Hvorfor skal vi ta i bruk samvalg?

Ved samvalg samarbeider pasienter og helsepersonell om å ta viktige valg som gjelder pasientens helse og behandling.

Samvalg er ønskelig av mange grunner:
  1. Å være involvert i beslutninger om egen helse er en lovfestet rettighet for alle pasienter.

  2. De fleste pasienter ønsker mer informasjon om sin helsetilstand og foretrekker å ha en aktiv rolle i beslutninger.

  3. Samvalg kan redusere overbehandling: mange behandlingsalternativer har ikke klare fordeler for alle pasienter.

  4. Samvalg kan redusere uønsket og uheldig variasjon i behandlingen.

  5. Ved å gi pasienter eierskap til egen behandling kan samvalg bidra til en mer bærekraftig helsetjeneste. Samvalg fører også til bedre og riktigere bruk av ressurser.
For den enkelte pasient har samvalg mange godt dokumenterte fordeler:
  1. Kommunikasjonen mellom pasient og behandler blir bedre ved at pasienten blir mer involvert.

  2. Samvalg gir bedre beslutninger: Pasienten får mer kunnskap om fordeler og ulemper ved de ulike behandlingsalternativene og tar mer informerte valg. Valget som tas blir også mer i tråd med hva som er viktig for den enkelte.

  3. Valget blir lettere å leve med: Pasienten får mer realistiske forventninger til hvor godt behandlingen vil virke. Etter at valget er tatt, er pasienten mindre utsatt for å angre på valget.

  4. Bedre resultater av behandlingen: Samvalg gir økt livskvalitet, og pasienten følger i større grad opp behandlingen slik det er avtalt. I tillegg er det vist at pasienter oftere velger behandling som er mindre inngripende enn det som opprinnelig var planen før samvalg var gjennomført.

  5. Pasienten blir mer tilfreds med behandlingen, og antall klager går ned.
Kilder: 

Stacey D, Legare F, Col NF, Bennett CL, Barry MJ, Eden KB, et al. Decision aids for people facing health treatment or screening decisions. The Cochrane database of systematic reviews. 2017:Cd001431.

Stacey D, Legare F, Col NF, Bennett CL, Barry MJ, Eden KB, et al. Decision aids for people facing health treatment or screening decisions. The Cochrane database of systematic reviews. 2017:Cd001431.

Waddell, A., Lennox, A., Spassova, G. et al. Barriers and facilitators to shared decision-making in hospitals from policy to practice: a systematic review. Implementation Sci 16, 74 (2021). https://doi.org/10.1186/s13012-021-