Eksempler på lokale handlingsplaner for innføring av samvalg

Her finner du noen eksempler på foretaksvise handlingsplaner tilpasset lokale forhold. Dersom det er ønskelig med mer informasjon om utviklingsprosessen så ta kontakt med de lokale samvalgskoordinatorene ved foretakene.

Dersom det er ønskelig med mer informasjon om utviklingsprosessen så ta kontakt med de lokale samvalgskoordinatorene ved foretakene.

Sykehuset Østfold, Sykehuset Telemark og Sørlandet Sykehus har utviklet handlingsplaner og er godt i gang med arbeidet.

Felles kompetansekrav for samvalg

11 mai 2023

Gi dine ansatte lett tilgang til kompetanse om samvalg, og ledere en oversikt over hvem som har gjennomført kompetansehevende tiltak om samvalg.