KUNNSKAPSGRUNNLAGET FOR INNFØRING AV SAMVALG

Hva sier internasjonal forskning om å innføre samvalg og samvalgsverktøy?

Denne rapporten summerer et nåtidig, internasjonalt kunnskapsgrunnlag for innføring av samvalg og samvalgsverktøy. Rapporten er ikke fullstendig, men løfter frem nyere, sentrale kunnskapskilder av høy kvalitet, forstått som særlig relevante, nyttige og pålitelige. Kildene springer ut av ulike tradisjoner og miljøer. Gjengivelsen av innholdet i kildene dekker alle hovedpunkter som er beskrevet og er dermed, på et overordnet nivå, fullstendig.

Rapporten ble utarbeidet i et samarbeid mellom Enhet for Samhandling og brukermedvirkning i Helse Sør-Øst og Regionalt kompetansesenter for pasient- og pårørendeopplæring, i september og oktober 2021.

Anja Fog Heen, lege ved Lovisenberg diakonale sykehus og Simone Kienlin, rådgiver i Helse Sør-Øst står her på scenen foran lerret med oppsummering av hjemmeoppgaven fra deltakerne; Hvordan implementere samvalg i HF-ene?
Anja Fog Heen, lege ved Lovisenberg diakonale sykehus og Simone Kienlin, rådgiver i Helse Sør-Øst står her på scenen foran lerret med oppsummering av hjemmeoppgaven fra deltakerne; Hvordan implementere samvalg i HF-ene?