Dokumentasjon av samvalg i journal?

I tråd med delstrategien for innføring av samvalg ønsker Helse Sør-Øst å gjennomføre en evaluering av dokumentasjon av samvalg i journal. Er din avdeling interessert? 

Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt:  

E-post: postmottak@helse-sorost.no  

Simone Kienlin: tlf: +47 93642406