Plakat til venterom eller til din avdeling

Pasienter oppfordres til å stille spørsmål. Denne plakaten viser disse spørsmålene.

Heng opp plakaten på din avdeling eller på venterom.

Plakat - Delta i valg som gjelder din helse (pdf)

Bilde av plakat som lister de tre spørsmålene pasient kan stille til sin behandler

Brosjyrer om samvalg

22 mai 2023

Det finnes brosjyrer der pasienten kan lære mer om hva samvalg er og hvordan de kan delta i beslutninger om egen helse.

Hva er samvalg?

23 mars 2023

Animasjonsfilmen gir pasienter og pårørende en kort innføring i hva samvalg er.

Tips til samvalg

23 mars 2023

Denne animasjonsfilmen har tittelen "Tips til samvalg" og forklarer hvordan samvalg kan gjøres i praksis.