Samvalgsverktøy

Samvalgsverktøy er laget for å være til hjelp for pasient og behandler i beslutningsprosessen.

Verktøyene gir relevant og pålitelig informasjon om alle valgalternativene, fordeler, ulemper og nytteeffekt ved disse. Verktøyene gjøre fortløpende tilgjengelige på helsenorge.no

Brosjyrer om samvalg

22 mai 2023

Det finnes brosjyrer der pasienten kan lære mer om hva samvalg er og hvordan de kan delta i beslutninger om egen helse.

Hva er samvalg?

23 mars 2023

Animasjonsfilmen gir pasienter og pårørende en kort innføring i hva samvalg er.

Tips til samvalg

23 mars 2023

Denne animasjonsfilmen har tittelen "Tips til samvalg" og forklarer hvordan samvalg kan gjøres i praksis.