Samvalgsverktøy

Noen ganger kan et samvalgsverktøy være til hjelp i valgprosessen. Samvalgsverktøy er hjelpemidler som skal støtte pasienten ved valg knyttet til spesifikke behandlingsalternativer.  

Verktøyene formidler informasjon, men skal også gi pasienten gode grunner og motivasjon for å delta i egne valg. Noen samvalgsverktøy kan brukes av pasienter før en konsultasjon, mens andre er egnet for bruk i selve konsultasjonen sammen med helsepersonell. Verktøyene gir relevant og pålitelig informasjon om pasientenes helseproblem og alle valgmulighetene som finnes.  

Verktøyene som fortløpende gjøres tilgjengelige finner du på helsenorge.no. Disse er utarbeidet i tråd med nasjonale kvalitetskrav til samvalgsverktøy som skal publiseres på helsenorge.no

basert på en internasjonalt anerkjent standard (International Patient Decision Aid Standards, IPDAS)

Oversikt over internasjonale samvalgsverktøy. 

Konsultasjon med bruk av samvalgsverktøy

Motivere pasienten til å delta

18 september 2023

Vi velger ut fra preferanser og verdier på mange områder i livet. Hvorfor skal vi ikke også gjøre det når vi står overfor et behandlingsvalg? Se en liten filmsnutt "sorte eller hvite sko?"

"Visittkort"

09 august 2023

Her kan du laste ned visittkortet som har samme utforming som brosjyren og rollup med informasjon om samvalg til pasienter.

Roll up med informasjon om samvalg

02 august 2023

Her kan du laste ned trykkfil og sende trykkeri som kan lage denne rollupen for dere. En roll up er en 2 meter høy plakat som står på egne bein.