Tiltak for å støtte samvalgsprosesser

Beslutningsveileder

Denne generiske beslutningsguiden kan benyttes i alle beslutninger av helsemessig eller sosial karakter hvor det finnes flere alternativer. 

Skjema som viser beslutningsveilederen

Den skal benyttes sammen med informasjonsmateriell om behandlingsalternativer.  Veilederen brukes i dialogen mellom pasient/pårørende og helsepersonell som sammen skriver ned

  • Hvilken beslutning står de ovenfor 
  • Hvilke behandlingsalternativer er aktuelle
  • Hvilke fordeler, ulemper eller risiko innebærer alternativene

Helsepersonell støtter deretter pasienten med å veie fordeler og ulemper opp mot hverandre. Dette markeres med stjerner. På denne måten hjelpes pasienten med å få et visuelt overblikk.

Last ned beslutningsveilederen!