Kompetanseheving for helsepersonell

Eksempler på læringsressurser i Klar for samvalg

Øvelser til bruk i opplæring

Når vi holder kurs i Klar for samvalg er øvelser viktige. Dette er med å utvikle kursdeltakeres ferdigheter i samvalg.

Film til bruk i opplæring - prostata

Dette klippet er et utdrag av en konsultasjon hvor det skal tas et valg om videre behandling av prostatakreft. Lege og pasient tydeliggjør her problemstillingen de står ovenfor: Hvorfor skal det tas et valg? 

Film til bruk i opplæring - diabetes

Dette klippet er et utdrag av en konsultasjon hvor det skal tas et valg om videre behandling av diabetes type 1.  Sykepleier og pasient tydeliggjør her problemstillingen de står ovenfor: Hvorfor skal det tas et valg?