Kompetanseheving for helsepersonell

Eksempler på læringsressurser i Klar for samvalg

Film til bruk i opplæring

Dette klippet er et utdrag av en konsultasjon hvor det skal tas et valg om videre behandling av prostatakreft. Lege og pasient tydeliggjør her problemstillingen de står ovenfor: Hvorfor skal det tas et valg? 

Øvelser til bruk i opplæring

 

Film til bruk i opplæring

Dette klippet er et utdrag av en konsultasjon hvor det skal tas et valg om videre behandling av diabetes type 1.  Sykepleier og pasient tydeliggjør her problemstillingen de står ovenfor: Hvorfor skal det tas et valg? 

Barrierekort - hvordan kan vi møte motstand mot samvalg med fakta og kunnskap?

Kortene har utsagn på den ene siden og en forklarende tekst på baksiden. Kortene kan være til hjelp for deg som skal undervise i samvalg.