Samvalg og helsekompetanse

Samvalg og helsekompetanse er to begrep man hører om stadig oftere, men hva betyr de egentlig, og hvordan henger disse to begrepene sammen?

Denne filmen forsøker å vise hvordan sammenhengen mellom samvalg og helsekompetanse kan se ut i praksis. Underveis i konsultasjonen kommer Hanne Finbråten og Simone Kienlin med innspill til forbedring av kommunikasjonen.

Et godt samvalg forutsetter at helsepersonell gir tilstrekkelig og persontilpasset informasjon, og at informasjonen om hva pasienten kan forvente av alternativene er kunnskapsbasert og relevant for pasientens situasjon. På den måten kan informasjonen tilpasses den enkeltes helsekompetanse, hvilket er avgjørende for samvalgsprosessen.

Filmen er utviklet av Magnus Østvang og Tone Torgersen (Sykehuset Innlandet), Hanne Søberg Finbråten (Høgskolen i Innlandet) og Simone Kienlin (Helse Sør-Øst RHF)