Tekst om samvalg du kan bruke til ledergruppen

På forespørsel fra dere som skal implementere samvalg i deres foretak, deler vi et utkast til LG-sak om samvalg.

Ledergruppesaken, LG-saken, har fokus på delstrategien og foretakets egen handlingsplan.

Teksten er et utkast som er justert etter innspill fra foretak som har sett teksten. Den er ment å være en hjelp i foretakets arbeid med å innføre samvalg i tråd med delstrategien, og kan endres fritt, etter behov.

For deler av teksten har vi satt inn to alternativer

  1. tekst myntet på foretak som allerede har utarbeidet en handlingsplan for samvalg
  2. tekst for foretak som ikke har en handlingsplan for samvalg

Disse delene er markert med gult i vedlegget.
Lykke til!