Tiltak for bedre samtaler

Generisk beslutningsguide

Samvalgsverktøy er utviklet for én bestemt problemstilling. Denne generiske beslutningsguiden kan benyttes i alle beslutninger av helsemessig eller sosial karakter hvor det finnes flere alternativer. 

Den inneholder dermed ikke informasjon om ulike behandlingsalternativer og skal benyttes sammen med informasjonsmateriell / helsepersonell som beskrive ulike alternativer. Det bruges i dialogen mellom pasient/pårørende og helsepersonell som sammen skriver ned:

  • Hvilken beslutning står de ovenfor 
  • Hvilke behandlingsalternativer er aktuelle
  • Hvilke fordeler, ulemper eller risiko innebærer alternativene

Helsepersonell støtter deretter pasienten med å veie fordeler og ulemper opp mot hverandre. Dette markeres med stjerner. På denne måten hjelpes pasienten med å få et visuelt overblikk.

Last ned beslutningsguiden her: https://decisionaid.ohri.ca/docs/das/OPDG-Norwegian.pdf 

 

 

Generisk beslutningsguide

Samvalgsverktøy er utviklet for én bestemt problemstilling. Denne generiske beslutningsguiden kan benyttes i alle beslutninger av helsemessig eller sosial karakter hvor det finnes flere alternativer. 

Den inneholder dermed ikke informasjon om ulike behandlingsalternativer og skal benyttes sammen med informasjonsmateriell / helsepersonell som beskrive ulike alternativer. Det bruges i dialogen mellom pasient/pårørende og helsepersonell som sammen skriver ned:

  • Hvilken beslutning står de ovenfor 
  • Hvilke behandlingsalternativer er aktuelle
  • Hvilke fordeler, ulemper eller risiko innebærer alternativene

Helsepersonell støtter deretter pasienten med å veie fordeler og ulemper opp mot hverandre. Dette markeres med stjerner. På denne måten hjelpes pasienten med å få et visuelt overblikk.

Last ned beslutningsguiden her: https://decisionaid.ohri.ca/docs/das/OPDG-Norwegian.pdf