Samvalgskaféen

Åpen samvalgskafé
på Teams for foretakenes kontaktperson annenhver torsdag klokken 13.00-13.30.

Klikk her, så slipper vi deg inn i kaféen

Åpen første gang høsten 2023, 17. august 2023, deretter 31. august og 14.september  osv.

Vi legger opp til utveksling av erfaringer, tips og gode råd, med mulighet for innspill og spørsmål. Møteplassen er et tilbud, og vi vil sammen vurdere nytteverdien og eventuell videreføring etter noen uker.


Bilde av PC der skjermen viser Teams-møte , mange ansikter.

Helse Sør-Øst RHF er opptatt av å understøtte foretakene best mulig i arbeidet med samvalg. Som ett av flere tiltak har vi nå åpnet samvalgscaféen.

Del gjerne denne informasjonen til relevante personer som er gitt en rolle i arbeid med innføring av samvalg.

God mottakelse i Sykehuset Telemark

07 juli 2023

Grunnkurset om samvalg har fått god mottakelse blant kursdeltakere i Sykehuset Telemark som nå har gjennomført sine første klasseromskurs om samvalg.

Hvis du trener, kan du bli god

31 mars 2023

Her kan du lese nyhetssak vi har levert til Helse Sør-Øst sin nettside. Samvalg kommer ikke av seg selv, det må trenes. Brukerrepresentant David har gjort seg noen gode tanker etter å ha deltatt på instruktørkurs i samvalg.