Tekst om samvalg til ditt foretaks nettside

Vi har laget en tekst som du kan bruke når du skriver om samvalg til pasienter og pårørende.

Samvalg er en prosess der pasienten og helsepersonellet jobber sammen for å ta beslutninger om behandlingen. Dette innebærer at du som pasient får informasjon om behandlingsalternativer, fordeler og ulemper ved disse, samt en vurdering av hva som er viktig for deg.

Sammen med helsepersonellet ditt kan du deretter bestemme hvilken behandling som er best for deg og din situasjon.

Fordeler med samvalg

  • Du blir aktivt involvert i beslutningsprosessen
  • Du får mer informasjon om behandlingsalternativer
  • Du blir mer fornøyd med beslutningen som tas
  • Du får en bedre forståelse av helsen din og behandlingsmulighetene

Hvordan kan du delta i samvalgsprosessen?

  • Spør helsepersonellet ditt om behandlingsalternativer og hva som vil skje under behandlingen.
  • Si fra om hva som er viktig for deg når det gjelder helsebehandling, for eksempel ønsker om å unngå bivirkninger eller å opprettholde en aktiv livsstil.
  • Vurder informasjonen du får, og still spørsmål hvis du ikke forstår noe.
  • Vurder de ulike behandlingsalternativene og hvilken som passer best for deg og din situasjon.

Husk at samvalg handler om å ta en beslutning sammen med helsepersonellet ditt, og at du som pasient har rett til å være med på denne beslutningsprosessen.

Her er en tekst som begrunner samvalg, den kan du også bruke