Ressurser for å øke ansattes kompetanse i samvalg

Samvalg og helsekompetanse

03 oktober 2023

Samvalg og helsekompetanse er to begrep man hører om stadig oftere, men hva betyr de egentlig, og hvordan henger disse to begrepene sammen?

Felles kompetansekrav for samvalg

04 september 2023

Gi dine ansatte lett tilgang til kompetanse om samvalg, og ledere en oversikt over hvem som har gjennomført kompetansehevende tiltak om samvalg.

Lynkurs i samvalg

14 august 2023

Målgruppen for kurset er nyansatte, helsefagarbeidere, helsesekretærer og annet helsepersonell.

Samvalgsveiledning

14 august 2023

Kurs for sykepleiere og annet helsepersonell som har i oppgave å støtte pasienter og pårørende i beslutningsprosesser.Samvalg og helsekompetanse

03 oktober 2023

Samvalg og helsekompetanse er to begrep man hører om stadig oftere, men hva betyr de egentlig, og hvordan henger disse to begrepene sammen?

Felles kompetansekrav for samvalg

04 september 2023

Gi dine ansatte lett tilgang til kompetanse om samvalg, og ledere en oversikt over hvem som har gjennomført kompetansehevende tiltak om samvalg.

Lynkurs i samvalg

14 august 2023

Målgruppen for kurset er nyansatte, helsefagarbeidere, helsesekretærer og annet helsepersonell.