Ressurser for å øke ansattes kompetanse i samvalg

Felles kompetansekrav for samvalg

04 september 2023

Gi dine ansatte lett tilgang til kompetanse om samvalg, og ledere en oversikt over hvem som har gjennomført kompetansehevende tiltak om samvalg.

Lynkurs i samvalg

14 august 2023

Målgruppen for kurset er nyansatte, helsefagarbeidere, helsesekretærer og annet helsepersonell.

Samvalgsveiledning

14 august 2023

Kurs for sykepleiere og annet helsepersonell som har i oppgave å støtte pasienter og pårørende i beslutningsprosesser.

Barrierekort

14 august 2023

Hvordan kan vi møte motstand mot samvalg med fakta og kunnskap?Felles kompetansekrav for samvalg

04 september 2023

Gi dine ansatte lett tilgang til kompetanse om samvalg, og ledere en oversikt over hvem som har gjennomført kompetansehevende tiltak om samvalg.

Lynkurs i samvalg

14 august 2023

Målgruppen for kurset er nyansatte, helsefagarbeidere, helsesekretærer og annet helsepersonell.