Bruk disse kravene i eget foretak

Felles kompetansekrav for samvalg

I Helse Sør-Øst benyttes Kompetanseportalen til dokumentasjon av medarbeideres kompetanse, opplæring og kompetanseutvikling.

Det er nå opprettet felles kompetansekrav for samvalg.

Alle helseforetak har en koordinator for Kompetanseportalen som kan hjelpe deg å knytte kompetansekrav til medarbeideres kompetanseplaner.

Kravene kan søkes opp av de med tilgang til globale lister, f.eks foretakets koordinator

Kategorien er «HSØ  Samvalg», og du kan finne de regionale e-læringskursene tilknyttet samvalg ved å søke på ordet samvalg.

Slik kan du bruke kravene

  • Kravene kan hentes inn i foretakenes kompetanseplaner
  • Kompetanseplaner tildeles aktuelle medarbeidere​
  • Kravene som tilhører nivå 1 kompetanse kan legges inn i en nyansattplan eller basisplan​
  • Kravene som tilhører nivå 2 og 3 kompetanse kan legges inn i kompetanseplaner som er utarbeidet for ledere, ressurspersoner og rådgivere med et spesielt ansvar innenfor pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.

Liste over kompetansekrav

Bildet viser hva du får opp når du søker på samvalg i regionale planer i Kompetanseportalen, klikk på bildet for å se større bilde.

 

Du kan finne alle digitale kurs i Helse Sør-Øst sin kurskatalog som er åpen for alle.

Les om Kompetanseportalen  på Helse Sør-Øst sine nettsider

Samvalg og helsekompetanse

03 oktober 2023

Samvalg og helsekompetanse er to begrep man hører om stadig oftere, men hva betyr de egentlig, og hvordan henger disse to begrepene sammen?