Grunnkurs i samvalg

Innføringskurs for tverrfaglig helsepersonell i samvalg. Kurset skal styrke grunnleggende kompetanse og legge til rette for bruk av samvalg som metode.

Instruktører som har gjennomført instruktørkurset har tilgang til ressurser som hører til kurset (på "Min side på Samvalg.no") og kan holde grunnkurset ved sine HF/Universitet/Høgskoler. Sjekk læringsportalen ved ditt helseforetak om det er tilgjengelige kurs eller ta på E-post: postmottak@helse-sorost.no, Simone Kienlin: tlf: +47 93642406.

Varighet 2 timer. 

Innhold i kurset

  • Hva samvalg er og i hvilke situasjoner det er relevant 
  • Formidling av kunnskapsbasert pasientinformasjon / risikokommunikasjon  
  • Samvalg som metode i brukermedvirkning 
  • Tiltak for å støtte samvalg 
  • Om kommunikasjon og gjensidig forståelse  
  • Samvalgsprosessen 6 steg til samvalg 
  • Interaktive øvelser

DIGITALT GRUNNKURS er under utvikling

 

Grunnkurs i samvalgModuloversikt

Samvalg og helsekompetanse

03 oktober 2023

Samvalg og helsekompetanse er to begrep man hører om stadig oftere, men hva betyr de egentlig, og hvordan henger disse to begrepene sammen?

Felles kompetansekrav for samvalg

04 september 2023

Gi dine ansatte lett tilgang til kompetanse om samvalg, og ledere en oversikt over hvem som har gjennomført kompetansehevende tiltak om samvalg.